Home / Ειδήσεις / Στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των ιαματικών πηγών
Στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των ιαματικών πηγών

Στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των ιαματικών πηγών

Θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών

Τις δυνατότητες αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών της χώρας μας, συζήτησαν στην ημερίδα επενδυτών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Enterprise Greece“Αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών” στελέχη του τομέα, επενδυτές και εκπρόσωποι του κλάδου της Υγείας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ορίσθηκε η αφετηρία των ενεργειών με στόχο την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, προκειμένου να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Ο επίσημος διάλογος ξεκίνησε από το: “Investors’ Workshop – Development of Thermal Springs in Greece”, που διοργάνωσε ο φορέας: Enterprise Greece, Invest and Trade υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν: 
Στο θεσμικό πλαίσιο και στην ανάπτυξη στρατηγικής για τον ιαματικό τουρισμό
Στην επεικείμενη ιδιωτικοποίηση των ιαματικών πηγών
Στη συνεισφορά των Δημαρχιακών αρχών και στο ρόλο των τοπικών κοινωνιών για την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών
Στη υπάρχουσα δραστηριότητα στον τομέα του Ιαματικού τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, χαιρετισμό απηύθυνε η υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, καθώς και ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ενεργά συμμετείχε και η πρεσβεία της Γερμανίας όπου ο πρέσβης κ. Jens Plotner, απηύθυνε ομιλία, σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα.
Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), Δήμαρχοι, Ακαδημαϊκοί, ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι από την αγορά του real estate, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες του κλάδου.
Για τους ασφαλισμένους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διασυνοριακά δικαιώματά τους, μίλησε αναλυτικά, ο κ. Γρηγόρης Σαμπάνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο κ. Σαμπάνης εξήγησε τις δυνατότητες που δίνει το ενιαίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας, για την προσέλκυση επισκεπτών και μέσω του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.
Παραθέτουμε την ομιλία του Γρηγόρη Σαμπάνη με τίτλο: “Το Θεσμικο Πλαίσιο και η Αναπτυξιακή Στρατηγική για τον Ιαματικό Τουρισμό”, καθώς εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
“Είναι πραγματικά αξιέπαινη η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και του Invest in Greece να οργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση που μας δίνει μία σπουδαία ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος για τις αναπτυξιακές προοπτικές του ιαματικού τουρισμού.
Σε μία περίοδο αναζήτησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα, ενός μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης με βέλτιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας είναι εύλογο να στρέφουμαι την προσοχή μας στον ιαματικό τουρισμό.
Όπως μπορούν να εξηγήσουν άλλοι ομιλητές ειδικότεροι εμού, ο ιαματικός τουρισμός μπορεί να αναδειχθεί, ως μία εξαιρετικά σημαντική συνιστώσα της τουριστικής μας βιομηχανίας και να την ενίσχυση ποσοτικά και ποιοτικά.
Από τη δική μου σκοπιά έχει αξία να εξηγήσω το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.
ΕΕ: Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη
Όλοι γνωρίζουμε το ρόλο του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών υγείας.
Αυτό που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό όμως, είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ εντάσσεται σε μία ενιαία αρχιτεκτονική της Ευρώπης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και, από τη θέση του αυτή, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του ιατρικού και ειδικότερα, του ιαματικού τουρισμού.
Από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας στο 2011, τέθηκε σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 2011/24 για τα δικαιώματα των ασθενών στην διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.
Πρόκειται για μία θεσμική μεταρρύθμιση στρατηγικής σημασίας η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία με το νόμο 4213/2013.
Η οδηγία 2011/24 δημιουργεί ένα πλαίσιο κοινών κανόνων βάσει των οποίων κάθε πολίτης του ευρωπαϊκού χώρου μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ένωσης για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να του επιστραφούν τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, συνταγογράφησης και διανομής φαρμάκων, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Μέσα από αυτή την θεσμική μεταρρύθμιση αναδεικνύονται για πρώτη φορά ευρείες δυνατότητες ανάπτυξης μίας Ενιαίας Ευρωπαΐκής Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, που παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Έχει αξία να αναφερθούμε αναλυτικότερα στους τρόπους με τους οποίους μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει περίθαλψη και ειδικότερα, στη λήψη μη προγραμματισμένης περίθαλψης με ευρωπαΐκή κάρτα και στη λήψη περίθαλψης στα πλαίσια της οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών.
Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαΐκής Ένωσης, σε περίπτωση που αρρωστήσουν ξαφνικά κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα, δικαιούνται βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης που είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί αμέσως πριν επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους.
Πρακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους ασφαλισμένους ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας
Υπολογίζεται ότι το 80% του πληθυσμού στη χώρα μας, αγνοεί ότι μπορεί να λάβει ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία.
Αντίστοιχα στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι 53%.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι, μεταξύ όσων έλαβαν προγραμματισμένη ή έκτακτη, περίθαλψη, δηλώνουν ικανοποιημένοι στην πλειοψηφία τους.
Η πρόσβαση των ασφαλισμένων ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης στις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης της χώρας, διασφαλίζεται με την επίδειξη της Ευρωπαΐκής Κάρτας Ασφάλισης ασθενείας ή του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης.
Η Ευρωπαΐκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑ), είναι μία δωρεάν κάρτα που προσφέρει στους κατόχους της πρόσβαση στην ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους σε μία από τις 28 χώρες της ευρωπαΐκής ένωσης, καθώς επίσης και: την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος, (και σε ορισμένες χώρες δωρεάν), με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κάρτα:
* δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση
* δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια / κλοπή περουσιακών στοιχείων.
* Δεν καλύπτει τις δαπάνες των ασφαλισμένων που ταξιδεύουν με σκοπό της προσωρινής διαμονής τους εκεί, να είναι η ιατρική περίθαλψη ή ο τοκετός.
* Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεδομένο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν: πχ. υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης, μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μία άλλη.
Η Ευρωπαΐκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής διαμονής κατά τις οποίες ένας ασφαλισμένος απαιτεί παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως του σκοπού της διαμονής, ο οποίος μπορεί να είναι ο τουρισμός, οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή οι σπουδές.
Ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος-μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής του σε αυτό, αφού ληφθούν υπ’ όψιν η φύση των παραχών και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής.
Τα κριτήρια-προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος από τον πάροχο είναι:
1. Ιατρική ανάγκη.
2. Το είδος και η φύση των παροχών.
3. Η προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής.
Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται σε κατόχους Ευρωπαΐκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας περιλαμβάνουν ανάγκες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες.
Όμως μπορούν να καλύπτονται παροχές σε είδος που πραγματοποιούνται σε σχέση με εγκυμοσύνη και τοκετό, με την Προϋπόθεση ότι ο σκοπός διαμονής στη χώρα δεν είναι η περίθαλψη.
Οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη ζωτική σημασίας η οποία είναι προσβάσιμη μόνο σε ειδικευμένες ιατρικές μονάδες ή / και από ειδικευμένο προσωπικό ή και / εξοπλισμό, πρέπει καταρχήν να αποτελεί αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που παρέχει την περίθαλψη για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος-μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ.
Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
– Αιμοκάθαρση
– Οξυγονοθεραπεία
– Ειδικές θεραπείες άσθματος
-Ηχοκαρδιογράφημα σε περίπτωση χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων
– Χημειοθεραπεία
Η οδηγία δύο 011 / 24 / ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το νόμο 4213 /2013, θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της Ευρωπαΐκής Ενωσης για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα.
Επίσης, καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την συνταγογράφηση και τη διανομή φάρμακων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Αναλυτικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας:
– Πληρώνεις εκ των προτέρων το κόστος των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό και στη συνέχεια ζητάς την επιστροφή των εξόδων από τον έθνικό φορέα ασφάλισης υγείας όταν επιστρέψεις.
– Εάν δικαιούσαι αυτή την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα τότε θα αποζημιωθείς από τον ελληνικό φορέα ασφάλισης υγείας.
– Το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβεις από τον φορέα ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα θα είναι ίσο με την αποδιδόμενη τιμή για το ίδιο είδος περίθαλψης αν είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
– Αφορά σε προγραμματισμένη ή έκτακτη περίθαλψη εκτός από μεταμοσχεύσεις, μακροχρόνια περίθαλψη και εθνικά προγράμματα εμβολιασμού. Εν προκειμένω, απαιτείται προηγούμενη έγκριση για κάποια είδη περίθαλψης το οποίο ορίζει εθνική νομοθεσία.
– Έχεις το δικαίωμα να απευθυνθείς σε δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο περίθαλψης.
Το κάθε κράτος μέλος έχει διττό ρόλο:
– Ως κράτος ασφάλισης για τους ασφαλισμένους το δημόσιο σύστημα υγείας (εξερχόμενοι ασθενείς) τους οποίους αποζημιώνει εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία και,
– Ως κράτος περίθαλψης για τους ευρωπαίους ασθενείς (εισερχόμενοι ασθενείς) που αναζητούν περίθαλψη στην Ελλάδα.
Η οδηγία δημιουργεί ένα δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) που παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ΕΣΕ διατηρούν ιστότοπους με πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τους εξερχόμενους όσο και τους εισερχόμενους ασθενείς.
Ως εθνικό σημείο επαφής για την Ελλάδα έχει οριστεί ο ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων – τμήμα Διασυνοριακής Περίθαλψης.
Ιδιαίτερα για τους εισερχόμενους ασθενείς, δίνεται πλέον η ευκαιρία της αποτύπωσης συνολικά, της εθνικής αγοράς υγείας, ιδιωτικής και δημόσιας, καθώς απευθύνεται σε ασθενείς από άλλα κράτη-μέλη με διαφορετικά επίπεδα και είδη παροχών υγείας και με διαφορετικό σύστημα και εύρος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, (εθνική συμπληρωματική ασφάλιση).
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το καθεστώς με το οποίο περιβάλλεται σε κάθε κράτος-μέλος η θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων μέσω των Ιαματικών Πηγών, δηλαδή εάν στην εθνική νομοθεσία κάποιων κρατών-μελών και πιο συγκεκριμένα στο πακέτο των καλυπτόμενων παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους τους, περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται η θεραπεία μίας πάθησης με τη χρήση ιαματικών θεραπευτικών πηγών, η χώρα μπορεί να προσελκύσει ασθενείς από την ευρωπαΐκή ένωση. οι οποίοι θα κάνξουν χρήση της διασυνοριακής περίθαλψης.
ΕΟΠΥΥ: Πύλη εισόδου επισκεπτών για Ιαματικό Τουρισμό
Στον ΕΟΠΥΥ στα μέσα του 2015, μία ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή 3 μελών του Δ.Σ. ανέλαβε να φέρει εις πέρας το project του ιατρικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο και με μηδενικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργήθηκε ένα ειδικό portal, όπου θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαίους ασφαλισμένους.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, θα ενταχθούν στο portal και οι εταιρείες που έχουν αξιοποιήσει ή θα  αξιοποιήσουν τις ιαματικές πηγές της χώρας, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση του φυσικού τους πόρου ως ιαματικού και έχουν ολοκληρώσει ή δρομολογήσει την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τους.
Το portal προορίζεται να αποτελέσει μία πύλη εισόδου στον ελληνικό τουρισμό υγείας και να λειτουργήσει ως βάση ολοκληρωμένης πληροφόρησης των υπηρεσιών που παρέχει η Ελλάδα προς τα ασφαλιστικά ταμεία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι, ο ΕΟΠΠΥ είναι ο πρεσβευτής της χώρας στο ευρωπαϊκό δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας και μπορεί να αναλάβει με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα το ρόλο του, ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η νέα, ενιαία αγορά που δημιουργείται στην Ευρώπη για την παροχή υπηρεσιών υγείας, προσφέρει ευκαιρίες στην εξωστρεφή ελληνική επιχειρηματικότητα και στο άρτιο επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
Όμως, όπως έχει αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις η εμπειρία από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην κοινή αγορά, θα χρειαστεί σκληρή και σοβαρή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία.
Πρωτίστως, η πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, για την ανάπτυξη και προώθηση του ιατρικού τουρισμού που θα διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ευρωπαίους ασφαλισμένους μέσα από σοβαρές διαδικασίες πιστοποίησης.
Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα!”.

 

 

 

 

Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close