Home / Ειδήσεις / Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας, χωρίς τους Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους και άλλους φορείς
Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας, χωρίς τους Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους και άλλους φορείς

Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας, χωρίς τους Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους και άλλους φορείς

επιμέλεια Κασσιανή Τσώνη, medlabnews.gr
 
 
Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας
“Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα”
Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2017
Το Υπουργείο Υγείας διοργανώνει διημερίδα με θέμα “Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα”. Όπως αναφέρεται στο υλικό που μας έχει διανεμηθεί, το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ένα συλλογικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και της ισότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες και επηρεασμένες από την κρίση ομάδες. Αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος, ως μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης για την καθολική υγειονομική κάλυψη, είναι να υποστηρίξει τη διαμόρφωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με σκοπό να καταστεί το σύστημα υγείας ικανό να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους και συγκεκριμένα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι οποίοι συχνά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Οι χρόνιες περικοπές στον προϋπολογισμό μειώσανε σημαντικά την δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν. Παράλληλα υπήρξε μια εκτός προηγουμένου είσοδος προσφύγων και μεταναστών, όχι μόνο με βραχυπρόθεσμες ή μακρυπρόθεσμες ανάγκες για υγειονομική φροντίδα αλλά και με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Αυτές οι προκλήσεις έχουν ενταθεί από την ανάγκη για αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού και ιδίως του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Ο διάλογος πολιτικής της Δημόσιας Υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης.
Ο διάλογος θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και μια ευκαιρία για αντιπαράθεση και συζήτηση με σκοπό να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο μιας νέας στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, ευθυγραμμισμένη με το Υγεία 2020 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ο διάλογος θα χρησιμεύσει επίσης στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υγεία, σε αντιστοίχιση με το Σχέδιο Στρατηγική και Δράση για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης και στη δημιουργία δέσμευσης για την βελτίωση της υγείας του ευρύτερου πληθυσμού όχι μόνο των μεταναστών και των προσφύγων. Συγχρόνως, θα συμβάλλει στην αύξηση διαφάνειας των μεταρρυθμίσεων για τη Δημόσια Υγεία, της στρατηγικής, του σκοπού και των στόχων της κυβέρνησης, στη μείωση της ανισότητας και στην υιοθεσία πολιτικών σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης. Ο διάλογος θα παρέχει επίσης ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και τι διδάχθηκε από την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και θα λειτουργήσει ως μέσο επαναφοράς της δέσμευσης καίριων φορέων, όπως και των επαγγελματιών της Δημόσιας Υγείας που επηρεάζονται άμεσα από τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.
Οι στόχοι του διαλόγου είναι:
• Να δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη για την επείγουσα ανάγκη μετατόπισης από την έμφαση στη θεραπευτική φροντίδα προς την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών
• Να καθιερωθεί μια κοινή αντίληψη ανάγκης για προσέγγιση σε όλο το κοινωνικό και κυβερνητικό φάσμα, για ανάγκη ηγεσίας υψηλού επιπέδου και για αποτελεσματικούς διατομεακούς μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
• Να εντοπιστούν οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να συζητηθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε αντιστοιχία με το Σχέδιο Στρατηγική και Δράση για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης
• Να συζητηθούν και να συμφωνηθούν αναδυόμενες αρχές και θεματικές για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Υγείας 2017-2021 για την Ελλάδα και οι προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν
• Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζήτησης των προκλήσεων και ανταλλαγής των διδαγμάτων τόσο από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη
• Να αναζωπυρώσει το αίσθημα συναντίληψης και κοινών στόχων των μελών της κοινότητας υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
Όμως όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται χωρίς την συμμετοχή των κατεξοχήν ενδιαφερομένων που είναι οι Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Προέδρου του ΠΙΣ κ. Μ Βλασταράκου όπου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την ΜΗ Συμμετοχή του στο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την μη συμμετοχή του Π.Ι.Σ. στο Συνέδριο που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας στις 28 και 29 Μαρτίου 2017 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων ομιλητών, ξένων και Ελλήνων για θέματα της Δημόσιας Υγείας, που αφορούν τη χώρα μας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν προσεκλήθη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για να εκφράσει τις θέσεις του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα υγείας σε αυτό το Συνέδριο,  το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Η απλή πρόσκληση παρουσίας του αποδοκιμάζεται από τον Πρόεδρο του ΠΙΣ και εκφράζεται η λύπη του για τις αδυναμίες και τις παραλείψεις των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συνέβαλλε και συμβάλλει καθοριστικά με δράσεις, ενημερώσεις και καμπάνιες, τόσο για τον αντιγριπικό εμβολιασμό όσο και για άλλες λοιμώδεις παθήσεις και είχε κοινές συσκέψεις για συνεργασία δράσεων, προς αυτή τη κατεύθυνση, με το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο Π.Ι.Σ. θα συνεχίσει, ανεξαρτήτως της παράλειψης αυτής, να ενδιαφέρεται τα μέγιστα για τα ζητήματα Δημόσιας Υγείας.
Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι παρόλο που ενημερωθήκαμε την περασμένη Παρασκευή 24/3 για την διεξαγωγή του Συνεδρίου, πουθενά δεν αναγράφεται στα πολυσέλιδα έντυπα του Υπουργείο Υγείας ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου και φυσικά δεν υπάρχει ούτε πρόσκληση στον τύπο για να παρευρεθεί.

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress