Home / Ειδήσεις / Μνημείο καταχρηστικότητας και ληστρικής συμπεριφοράς της πολιτείας ο επιχειρούμενος συμψηφισμός από τον ΕΟΠΥΥ
Μνημείο καταχρηστικότητας και ληστρικής συμπεριφοράς της πολιτείας ο επιχειρούμενος συμψηφισμός από τον ΕΟΠΥΥ

Μνημείο καταχρηστικότητας και ληστρικής συμπεριφοράς της πολιτείας ο επιχειρούμενος συμψηφισμός από τον ΕΟΠΥΥ

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, medlabnews.gr

Ο Ιατρικός σύλλογος Πατρών μετά από σύσκεψη με τους νομικούς συμβούλους διευκρινίζει τι ακριβώς επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ και με τι συνέπειες για τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς που δεν αποδέχονται την πράξη συμψηφισμού του clawback και rebate των ετών 2013-15.

Συγκεκριμένα καταλήγουν οι νομικοί, ότι στο πλαίσιο της αυθαιρεσίας του κράτους υπάρχει κίνδυνος παρακράτησης ολόκληρου του ποσού ή ακόμα και διακοπής της σύμβασης μέχρι εξόφλησης των οφειλομένων.

Για άλλη μια φορά το κράτος δείχνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε βάρος των γιατρών, που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν ένα στρεβλό σύστημα και το πριμοδοτούν χορηγώντας την δουλειά τους αφού τους οφείλονται ληξιπρόθεσμα από το 2009

ΙΣΠατρών: Ενημερωτικό σημείωμα για το συμψηφισμό οφειλών ΕΟΠΥΥ με clawback

Αφορά εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Προεδρείου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με το νομικό επιτελείο του προς διευκρίνιση των κείμενων διατάξεων και του πλαισίου συμψηφισμού του ΕΟΠΥΥ:
Με την έκδοση του Ν 4498 στις 16/11/2017, μέσω του άρθρου 19, θεσμοθετείται ο συμψηφισμός οφειλόμενων του ΕΟΠΥΥ με ποσά clawback rebate ως μονομερή ενέργεια εκ μέρους του Οργανισμού που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Δεν είναι γνωστοί οι βασικοί όροι του συμψηφισμού ( δόσεις, χρονική διάρκεια, τρόπος αποπληρωμής ).
2. Η τροπολογία του άρθρου 19 καταργεί την υποχρέωση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης από το ΥΥΚΑ για καθορισμό δόσεων, γεγονός που εισάγει μεγάλη αστάθεια στο πλαίσιο συμψηφισμού, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον ΕΟΠΥΥ μονομερώς, χωρίς περαιτέρω γνωστοποίηση στους δικαιούχους.
3. Καταστρατηγώντας συνταγματικές και νομικές διατάξεις, διαγράφεται το δικαίωμα διεκδίκησης από τους ιατρούς, έντοκης αποζημίωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
4. Παραμένει ενεργής εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, η υπεύθυνη δήλωση για παραίτηση από όλες τις νόμιμες διεκδικήσεις, προσφυγές και αγωγές. 
5. Αγνοείται σκόπιμα από την πολιτεία, η εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1874/2017 απόφασης του ΣτΕ για επαναφορά των τιμών στο κρατικό τιμολόγιο, που καταρρίπτει τη βάση υπολογισμού του συμψηφισμού.
6. Σε περίπτωση άρνησης του συμψηφισμού, βάσει της #3 του άρθρου 100 Ν4172/13, Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
7. Σε περίπτωση άρνησης του συμψηφισμού, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η διάταξη του Νόμου 4447/2016, άρθρο 34, παρ. 1.β. «Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο. Π.Υ. Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο, προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ. Υ., για το χρονικό διάστημα, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»
8. Η καταχρηστική αντιμετώπιση του Οργανισμού για τους ιατρούς που θα διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, προσκρούει στην παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
9. Η δήλωση εναντίωσης απαιτεί νομικές διαδικασίες, ώστε να διεκδικηθούν συνταγματικά και νόμιμα δικαιώματα κατά τη διενέργεια του συμψηφισμού.
10. Για όσους έχουν υπογράψει το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών το οποίο έχει ήδη επιδοθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.
Το όλο πλαίσιο χαρακτηρίστηκε από τους νομικούς συμβούλους ως μνημείο καταχρηστικότητας και ληστρικής συμπεριφοράς της πολιτείας έναντι ενός κλάδου, και μάλιστα εν όψει δημοσιονομικού πλεονάσματος. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close