Home / Ειδήσεις / Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα
Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες της διημερίδας πολιτικού διαλόγου για τις πολιτικές Δημόσιας Υγείας που συνδιοργάνωσαν η ΓΓΔΥ και το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ.
Τα συμπεράσματα των εργασιών συνόψισε ο ΓΓΔΥ κ Μπασκόζος μετά την αναφορά των συμπερασμάτων των 7 ομάδων εργασίας.
Ο Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα «Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα», που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και τον ΠΟΥ Ευρώπης, στις 28-29 Μαρτίου, στην Αθήνα, αποτελεί πρότυπο δράσης για τη συγκρότηση και το σχεδιασμό πολιτικών Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.  Η Διημερίδα για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων χωρίς κομματικές, επαγγελματικές ή άλλες διακρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δομές και ανάγκες της χώρας μας, ώστε να διασφαλίζεται με τη συναίνεση όλων η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα συναρμόδια υπουργεία ήταν καθοριστικής σημασίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος αναφερόμενος στον γνωστό ορισμό για τη Δημόσια Υγεία του Winslow, υπογράμμισε ότι η Δημόσια Υγεία δεν ταυτίζεται με το Δημόσιο Σύστημα Περίθαλψης, αλλά επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές της υγείας του πληθυσμού   (καθώς ως γνωστόν η Δημόσια Υγεία αφορά όλες τις δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού).
Υπερβαίνοντας την ακαδημαϊκή προσέγγιση, για πρώτη φορά στο πλαίσιο μιας συζήτησης για τα θέματα Δημόσιας Υγείας, η συζήτηση  οργανώθηκε σε παράλληλες συνεδριάσεις ειδικών ομάδων εργασίας με στόχο να έχουμε προτεραιοποίηση ανά πεδίο των δράσεων και κυρίως πρακτικές εφαρμόσιμες λύσεις. Επτά ομάδες εργασίας αποτελούμενες τόσο από επαγγελματίες όσο και εμπειρογνώμονες της χώρας μας αλλά και τη διεθνή κοινότητα της Δημόσιας Υγείας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) επεξεργάστηκαν πολιτικές δράσεις και πρότειναν συγκεκριμένα σημεία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2017-2021.   
Ένα σημείο που έθιξε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας στη συζήτηση που έγινε για το προσφυγικό αφορά και την ανάγκη έμπρακτης επίδειξης αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων στην οικονομική κάλυψη της έγκαιρης διάγνωσης και αγωγής για τον HIV και την Ηπατίτιδα C για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες που το έχουν ανάγκη.   
Για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της καθολικής εκστρατείας εμβολιασμού των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών απαιτείται η έμπρακτη βοήθεια των εταίρων και του ΠΟΥ στην προμήθεια του εμβολίου IPV για το οποίο υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά. 
Η πρακτική του καθολικού εμβολιασμού προσέφερε μια εξαιρετικά χρήσιμη εμπειρία στο θέμα της διατομεακής και πολυτομεακής συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων υγείας, μεταναστευτικής πολιτικής και παιδείας, ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, του ΠΟΥ Ευρώπης και της χώρας μας.
Οι πολιτικές Δημόσιας Υγείας, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών  ΠΦΥ και με μια υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι η εγγύηση ενός ανθρωποκεντρικού (patient-centered) και αποτελεσματικού  συστήματος υγείας που δικαιούται κάθε άνθρωπος. Η καθολική κάλυψη με έμφαση στην ΠΦΥ και η διασφάλιση της κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων με βάση το κοινωνικό συμφέρον, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.
Η δέσμευση για τη μεταρρύθμιση της υγείας στην Ελλάδα αποτελεί  μια ειλικρινή, ουσιαστική και πραγματική δέσμευση για την εφαρμογή, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματική  λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας τόνισε ότι η χώρα μας, σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης και πολιτικών λιτότητας, για να επιτύχει πραγματική βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού της -χωρίς αποκλεισμούς- θα πρέπει η διακυβέρνηση της χώρας και η ηγεσία για την υγεία να λειτουργήσει συμμετοχικά και συνεκτικά. Η δέσμευση, δια του πρωθυπουργού, στην προτεραιότητα των πολιτικών Δημόσιας Υγείας αποτελεί εγγύηση για δέσμευση και συνεργασία όλης της κυβέρνησης στον τομέα αυτό.
Η χάραξη εμπεριστατωμένης και αξιόπιστης πολιτικής για την υγεία που θα καθοδηγείται και θα βασίζεται σε τεκμηριωμένες (evidence-based) πρακτικές είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Τα επιστημονικά εργαλεία και οι μέθοδοι τεκμηρίωσης υπάρχουν. Ωστόσο, η ανταλλαγή εμπειριών με τους εταίρους μας και η στήριξη του ΠΟΥ με την εξασφάλιση και την παροχή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη.
Ο  Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος υπογράμμισε ότι σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και οικονομικής ύφεσης δεν θα υπερασπιστούμε τις πολιτικές λιτότητας. Η προτεραιότητα στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας δεν γίνεται σαν «άλλοθι» περικοπών στις δαπάνες υγείας, αλλά λόγω της αποδεδειγμένης σημασίας για το επίπεδο υγείας και ευζωίας του πληθυσμού, αλλά και για να είναι βιώσιμο ένα υψηλού επιπέδου σύστημα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης για όλους. Οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές καλούνται να εξορθολογήσουν τις δαπάνες υγείας ενώ απαίτηση της χρονικής συγκυρίας, είναι η εφαρμογή δέσμης μέτρων ενίσχυσης του ποσοστού των δημόσιων δαπανών για την υγεία και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των δαπανών δημόσιας υγείας σε όλους τους τομείς της γενικής κυβέρνησης. Η βέλτιστη  ανακατανομή των σπάνιων υγειονομικών πόρων για την επίτευξη της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας είναι αναγκαία. Η ενίσχυση και η χρηματοδοτική στήριξη των διεθνών εταίρων μας και η δομική συνεργασία και  συνέργεια όλων των φορέων αλλά και των επιστημόνων προς όφελος της Δημόσιας Υγείας είναι αναγκαία.
Ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνοντας την ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη για συμπόρευση, συμμετοχή, συνεννόηση και συνεισφορά όλων για την ανάπτυξη της Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.
Κατέληξε δε τονίζοντας, πως αν πράγματι επιθυμούμε αποτελεσματικές πολιτικές Δημόσιας Υγείας, η καθολική πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των ομάδων του πληθυσμού στις πολιτικές πρόληψης και αγωγής υγείας είναι απαραίτητη. Η δέσμευση της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση είναι δεδομένη.

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close