Χάρη στις εξελίξεις στον τομέα της νεογνολογίας, σήμερα πολύ περισσότερα πρόωρα νεογνά έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιζήσουν και χωρίς προβλήματα υγείας ως συνέπεια της προωρότητας.

Πότε ένα μωρό θεωρείται πρόωρο;

Ένα μωρό θεωρείται πρόωρο όταν έρθει στον κόσμο πριν συμπληρωθούν οι οχτώ μήνες της εγκυμοσύνης (ή 36 εβδομάδες). Οι ειδικοί, ωστόσο, διαχωρίζουν τα πολύ μικρά πρόωρα από τα “ελαφρώς” πρόωρα νεογνά, που γεννήθηκαν κοντά στην πιθανή ημερομηνία τοκετού. Τα μωρά που είναι λίγο “βιαστικά” προλαβαίνουν πολύ γρήγορα στην ανάπτυξή τους τα υπόλοιπα και μέσα σε μερικές εβδομάδες δεν ξεχωρίζουν απ’ τα τελειόμηνα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν συνήθως τα πολύ μικρά πρόωρα μωρά, που έχουν γεννηθεί πριν την 28η εβδομάδα της κύησης, τα οποία έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα προβλήματα στην υγεία τους.

Όταν ο γιατρός προκαλεί πρόωρο τοκετό

Σε περίπου μισές περιπτώσεις οι πρόωροι τοκετοί προκαλούνται από το γιατρό για ιατρικούς λόγους, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο πρόωρος τοκετόςπροκαλείται αυθόρμητα. Κάποιοι απ’ τους λόγους που οδηγούν στην πρόκληση πρόωρου τοκετού είναι προβλήματα υγείας που πολλές φορές σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και που γίνονται πολύ σοβαρότερα όσο προχωράει. Μπορεί να σχετίζονται με κάποια ασθένεια που περνάει η μητέρα ή με μόλυνση στον κόλπο, με τη θέση του πλακούντα στη μήτρα (π.χ. πρόδρομος πλακούντας), την κατάσταση του τραχήλου ή δυσμορφίες της μήτρας. Επίσης μπορεί να έχει σχέση με την κατάχρηση καπνού και αλκοόλ και  με την παχυσαρκία.

Πέρα από τις καταστάσεις που αφορούν κυρίως στη μητέρα, ο πρόωρος τοκετός μπορεί να προκληθεί από προβλήματα που σχετίζονται με το έμβρυο, όπως υδράμνιο ή ολιγάμνιο (καταστάσεις που έχουν σχέση με την ποσότητα του αμνιακού υγρού στη μήτρα), πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων ή γενετικές ανωμαλίες. Τέλος, περίπου το 15 τοις εκατό των πρόωρων τοκετών οφείλεται σε πολύδυμη κύηση.

Συχνές αιτίες πρόωρου τοκετού

• Απουσία επαρκούς προγεννητικής φροντίδας της μητέρας ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διατροφή και η κατάλληλη φροντίδα για καταστάσεις που βλάπτουν την εγκυμοσύνη, όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή οι λοιμώξεις.

• Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.

• Η εγκυμοσύνη πριν την ηλικία των 16 ετών ή μετά την ηλικία των 40 ή εγκυμοσύνες που διαδέχονται πολύ κοντά η μία την άλλη, με διαφορά μικρότερη από έναν χρόνο.

• Η κύηση δίδυμων ή περισσότερων εμβρύων.